Софтуер за спедиция и транспорт ssTransport

групажни товари

ssTransport

софтуер за спедиция и транспорт

Нова, специализирана версия за групажни товари

Състои се от три основни модула

Запис на товар и придвижване до склад или адрес

Записвате основни параметри на всеки товар и той получава уникален номер. Можете да издадете заявка към превозвач, който да транспортира товара до вашия склад или друг адрес.

Склад (чакащи товари)

Тук виждате пратките, които очакват транспортиране. За всеки товар имате възможност за печат на етикет с номера и основната информация за него. Така ще предотвратите грешки в изпращането на товари.

Групиране товари

Подреждате всички свободни товари в едно превозно средство. Можете да издадете заявка за групажен транспорт в два екземпляра – за склада и за шофьора. В нея е описан номера, вида и направлението на товара.

Възможност за надграждане и доразработване

Всяка фирма има създаден собствен стил на работа. За това функциите на ssTransport могат да се допълват. Готови сме да оптимизираме, да изградим допълнителни модули и всичко необходимо, за да решим специфичните ви проблеми. Нашата цел е да получите полезен продукт, който ви удовлетворява.