Софтуер за спедиция и транспорт ssTransport

Документиране на неустойка. Протокол за неустойка или фактура без ДДС

За съжаление понякога се случва да не се изпълнят договорените клаузи между превозвача и товародателя. Тогава се стига до заплащане на неустойка от виновната страна. За да заплати виновната страна сумата е необходимо да получи документ, въз основа на който да направи плащането.

По -лесният и по-често срещан вариант в практиката е да се издаде фактура за неустойка, без ДДС.

Но дали този вариант е правилен?

Съгласно чл.84 от правилник за прилагане на ЗДДС

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

От цитираният текст става ясно, че за неустойки фактури не трябва да се издават.

Може да изтеглите бланка на протокол за неустойка.

Скоро протокол за неустойка ще може да се издава през Софтуера за спедиция и транспорт.