Софтуер за спедиция и транспорт ssTransport

за спедитори

ssTransport

софтуер за спедиция и транспорт

Вие сте спедитор...

ssTransport е специализиран софтуер и обхваща цялата дейност на фирмите във вашия бранш. Той е създаден, за да отговори на специфичните нужди на бизнеса ви. С него вие организирате и контролирате процесите лесно и удобно, спестявате време, работите по-ефективно и в резултат на това бизнесът ви е по-успешен.

Специализиран софтуер за малки и средни транспортни фирми

В работата ви се налага...

Да съставите ясна и практична заявка за транспорт и то за възможно най-кратко време? Когато ползвате ssTransport това е възможно и лесно. Защото…

Вие разполагате със списък запаметени адреси; Можете да копирате данни от стара заявка; Изчислявате печалбата от всеки курс (справка по дата, спедитор, превозвач); Издавате фактури към клиентите си; Ползвате справки “Вземания“ и „Задължения“ и още много удобни функции.

 

Приемате заявки от клиенти

Във всеки момент разполагате с информация за приетите заявки, които очакват изпълнение.

Съставяте заявки за секунди

Издаване и изпращане на заявка с един клик. Копиране на заявка.

Издавате фактури

Генерирате фактурата автоматично, без да се налага допълнително въвеждане на данни. Данните за нея се пренасят автоматично от заявката.

Завеждате фактурите, издадени към вас

Във всеки момент имате пълна информация за получените фактури от превозвачи. Може да изчислявате дължимият ДДС за месеца.

Проследявате вземанията и задълженията

Разполагате с няколко вида справки, които ви дават пълна представа за неплатените или забавени плащания.

Бързи справки чрез селекция по различен критерий

Имате запазен архив на курсовете и винаги можете да направите селектираната справка (по клиент, превозвач, адреси , дата и др.), която ви е необходима.

Разполагате с база данни на своите контрагенти

Достатъчно е веднъж да въведете данните на клиентите или доставчиците си, за да ги ползвате винаги, когато ви потрябват.

Съхранявате всички адреси, които желаете

Спестявате време и усилия, защото не се налага да въвеждате многократно всички детайли.

Анализирате печалбата

Можете да изчислите печалбата за избран период.

Експорт на данни

Лесно можете да експортирате всички данни към Excel. Можете и да експортирате фактурите си към вашия счетоводен софтуер.

Възможност за надграждане и доразработване

Всяка фирма има създаден собствен стил на работа. За това функциите на ssTransport могат да се допълват. Готови сме да оптимизираме, да изградим допълнителни модули и всичко необходимо, за да решим специфичните ви проблеми. Нашата цел е да получите полезен продукт, който ви удовлетворява.