Софтуер за спедиция и транспорт ssTransport

ресурси

ssTransport

софтуер за спедиция и транспорт

За съжаление понякога се случва да не се изпълнят договорените клаузи между превозвача и товародателя. Тогава се стига до заплащане на неустойка от виновната страна. За да заплати виновната страна сумата е необходимо да получи документ, въз основа на който да направи плащането. По -лесният и по-често срещан вариант в практиката е да се издаде […]